Sønderupvej Nr. Vium

Projektet omhandler etablering af nyt vejforløb på kommunevejen Sønderupvej

Projektet er udført for Ringkøbing Skjern Kommune i 2020

Etablering af 2,6 km ny vej med dobbeltrettet cykelsti 
Vejopbygning til 38.000 m2 asfaltbelægning
Håndtering af 71.000 m3 muld/råjord
Indbygning af 34.000 m3 bundsikring 
Indbygning af 8.800 m3 stabilgrus 

Kontakt os