Historien om Stauning Entreprenør og Maskinstation

Med 60 år i branchen har vi set lidt af hver og prøvet mange forskellige opgaver. Årene har budt på mange nye kunder, men heldigvis også mange trofaste. De første 60 år har rustet os til at fortsætte med uformindsket styrke, samt med maskiner og personale, der til enhver tid vil være up to date.

​1963

Der er løbet meget vand i Skjern Å de seneste 60 år. Og netop Skjern Å har sin væsentlige del af æren for, at et erhvervsmæssigt frø kom til at spire, gro og vokse sig til en stor og livskraftig plante. I august overtog Anna Marie og Kristian hans fars maskinstation, som kun lige var startet. At det med tiden skulle blive til noget, der minder om et helt drivhus, havde ingen af dem fantasi til at forestille sig.

Men Skjern Å og en ihærdig arbejdsindsats fik afgørende betydning. De første år var det slidsomt arbejde. Udkørsel af staldgødning var sammen med mejetærskning og presning af halmballer de væsentlige arbejdsopgaver for den unge maskinstation. Kristian Astrup kørte egenhændigt 340 læs staldgødning ud og samtlige vel at mærke læsset med håndkraft. Men ideen med en ny maskinstation i Stauning var god nok. For så kom beslutningen om at rette Skjern Å ud, hvilket gav masser af aktivitet i å-dalen.

Maskiner og mandskab fra Stauning Maskinstation kom til at udføre en stor del af aktiviteten. Kristian Astrup fik tjansen med at pløje, kultivere, sprede mergel samt andre opgaver ved opdyrkningen af de hen ved 8000 hektar jord.

Og ikke nok med det: Den opdyrkede jord gav landmændene vind i sejlene og afgrøder på markerne. Så meget, at der måtte bud til Stauning Maskinstation, når høsten skulle i hus. Mens kornet voksede på de nye arealer, voksede maskinparken på Mejlbyvej i Stauning. Kristian Astrup måtte på indkøb for at efterkomme efterspørgslen på mejetærskere.

I slutningen af de glade 60'ere havde Stauning Maskinstation seks mejetærskere i fuldt sving med høstarbejde for egnens landmænd. I det hele taget har Stauning Maskinstation gennem årene været meget bevidst om vigtigheden af at have det rigtige maskineri til rådighed. Uden grej til at udføre opgaverne ingen opgaver.

1970’erne

Da 1970’erne trængte sig på blev der sat fokus på dræning af de lavtliggende enge, og Stauning Maskinstation var klar. Dræningsarbejdet blev virkelig omfattende. For at klare den store mængde opgaver var Kristian Astrups mandskab i vinterperioder oppe på at dræne med tre hold maskiner. Anskaffelsen af nye maskiner fortsatte, da maskinstationen ligeledes i 1970'erne begyndte at skårlægge græs.

Et godt samarbejde med Tørrecentralen Vestjylland bevirkede, at der i de travleste perioder måtte køres med fem sæt skårlæggere. Stauning Maskinstation var først på egnen til at anskaffe selvkørende skårlæggere, og de kom hurtigt til at bevise deres værd, da det blev udbredt blandt de vestjyske landmænd at dyrke raps. Skårlæggerne kom vidt omkring.

1980’erne

I 1980'erne fik Stauning Maskinstation både sit på det tørre og samtidig anledning til sved på panden. Et nyt, stort arbejdsområde blev halmpresning til industri, hvor Tørrecentralen Vestjylland blev den første store aftager.

Siden blev opgaven endnu varmere, da firmaet fik aftale med varmeværket i Holstebro om leverance af 2000 tons halm. En voldsom mængde, som dog blegner aldeles i forhold til nutidens forsyninger til Holstebro. Her modtager Måbjergværket nu 5100 tons halm om året.

1990’erne

Fremsynethed er en nødvendig dyd, hvis man ikke skal blive overhalet af udviklingen. Og Kristian Astrup så allerede i 1990'erne nye muligheder for ekspansion. Maskinstationen skulle ikke længere kun satse på landbruget, men også på de mange beslægtede opgaver på entreprenørfronten. Så den spæde plante var efterhånden vokset til et stort træ, som fik sig en helt ny gren. Nemlig en entreprenørafdeling.

2001

I 2001 bredte virksomheden sig til den anden side af Ringkøbing Fjord ved opkøb af Hvide Sande Entreprenør og Vognmandsforretning. Og efterfølgende har familien Astrup så yderligere øget domænet ved at købe entreprenørdelen af Holmsland-firmaet Aksel Jensen.

2003
Mange års solidt virke havde skabt den helt rigtige grobund for yderligere vækst. Entreprenørafdelingen fik hurtigt masser af opgaver med jordarbejde, kloakering, nedbrydning, knusning og vognmandskørsel og udviklede sig i lyntempo til selve stammen i virksomheden. Omkring 70 procent af Stauning Maskinstation anno 2003 baserer sig på entreprenørarbejdet.

2014

Og Stauning Maskinstation er netop blevet til noget af et familieforetagende. Næste generation er kommet med i den daglige ledelse i skikkelse af sønnerne Jørgen og Henrik Astrup. Det faste personale tæller 28 medarbejdere.

Men selvom entreprenørafdelingen er blevet storebror, er det stadig høstarbejdet for landbruget, der i sæsonen bringer antallet af ansatte op omkring 40 mand.​

2019

Efter mange år under navnet Stauning Maskinstation blev det i 2019 tid til fornyelse. Vores forretning favner meget mere end blot maskinstationen, hvilket vi også gerne ville vise med vores navn. Derfor blev det Stauning Entreprenør og Maskinstation A/S.

Kontakt os